Tanya Jawab Tentang Khalifah

4 komentar
Tanya Jawab tentang Khalifah, Khilafah dan Khilafat

Pertanyaan Mengenai Khalifah Secara Umum

Tanya: Siapa khalifah Islam sekarang?

Jawab: Khalifah saat ini yang ada adalah Khalifatul Masih V atba., Hadhrat Mirza Masroor Ahmad atba. Pemimpin tertinggi Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional.

Khalifatul Masih adalah gelar bagi penerus Al-Masih yang dijanjikan Rasulullah saw di akhir zaman.

----------

Tanya: Apa itu khalifah? atau Apa pengertian khalifah? atau Apa arti khalifah?

Jawab: Khalifah secara bahasa berarti pengganti atau penerus.

Secara istilah khalifah artinya gelar yang diberikan untuk penerus para Nabi. Mereka bertugas meneruskan amanah/tugas para Nabi. Contohnya adalah kekhilafahan yang berdiri setelah wafatnya Rasulullah saw.

----------

Tanya: Apa itu Khilafah? atau Apa itu Khilafat?

Jawab: Khilafah adalah merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kholafa yang berarti suksesi, Kekhalifahan atau Jabatan Khalifah.

Khilafah secara istilah berarti sistem kepemimpinan bagi kaum Mukminin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu seseorang yang mengemban jabatan itu (khalifah) dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin.

----------

Tanya: Apa tujuan khalifah?

Jawab: Khalifah itu berarti pengganti atau penerus. Jadi tugas dan tujuannya adalah sama dengan tugas pendahulunya, yaitu tugas para Nabi atau Rasul.

Secara umum, tugas para Nabi dan Rasul adalah menyampaikan amanat yang diturunkan Allah Ta'ala, yaitu sebagai Basyiir (pemberi kabar suka) dan Nadzir (pemberi kabar peringatan) kepada umatnya. Sedangkan tugas khalifah itu menyempurnakan penyebaran amanah yang telah turun itu dan menyempurnakan tugas-tugas/janji-janji Nabi dan Rasul yang belum terlaksana sewaktu mereka masih hidup.

----------

Tanya: Apa perbedaan khalifah dan khilafah? atau Apa arti Khilafah dan khalifah?

Jawab: Khilafah adalah Kekhalifahan, Jabatan Khalifah, atau pengelolaan sistem organisasi kekhalifahan. Sedangkan pengemban amanah atau pejabat dari sistem tersebut disebut Khalifah.

----------

Tanya: Apakah Khilafah ajaran Islam?

Jawab: Ya, khilafah atau kekhilafahan adalah ajaran Islam. Ada satu ayat Alquran yaitu ayat istikhlaf yang khusus membahas masalah kekhalifahan ini.

Kadang kala khilafah atau kekhalifahan kadang disalah artikan dan dipergunakan beberapa oknum untuk merebut kekuasaan. Padahal berdasarkan sejarah Rasulullah saw dan Khulafaur-Rosyidin, mereka tidak pernah menginginkan atau kekuasaan. Mereka selalu berpegangan kepada syariat Islam untuk menjunjung tinggi kedamaian. Dan khilafat 'ala minhaajin-nubuwwah dan yang berdasarkan Syariat Islam (khilafat ruhani) dan tidak berpolitik/berdaulat terhadap satu wilayah adalah yang paling cocok untuk meraih kedamaian

----------

Tanya: Akankah khilafah tegak kembali? atau Apakah Khalifah mungkinkah jadi nyata?

Jawab: Sesuai dengan janji Allah Ta'ala melalui sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Ta'ala akan mengutus Khalifah di akhir zaman dengan corak minhaajin-nubuwwah, yaitu diutusnya Khalifatulloh Al-Mahdi dan diteruskan oleh Khalifah-Khalifah penerusnya. Dan kita mengetahui bahwa janji Allah yang tercantum dalam Alquran itu mutlak akan disempurnakan-Nya.

Jadi sebelum khalifah datang, maka sebelumnya akan turun Al-Mahdi atau Imam Mahdi

----------

Tanya: Apakah khilafah bertentangan dengan pancasila?

Jawab: Khilafah tidak bertentangan dengan pancasila jika tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Khalifah yang tidak berdasarkan asas politik, Khalifah yang tidak berdasarkan teritorial (wilayah kekuasaan) dan Khalifah yang bersifat ruhani (mengatur murni dalam urusan keruhanian saja).

Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila adalah khilafah yang diterapkan itu berkonsep kekuasaan politik, menguasai teritorial (menguasai wilayah suatu wilayah atau negara), menggulingkan kekuasaan yang sah, mengganti undang-undang negara yang sah dengan undang-undang yang baru bahkan yang didirikan dengan cara berperang, membunuh dan kekerasan.

Kekhalifahan yang bercorak ruhani tidak bertentangan dengan pancasila. Salah satunya adalah sitem kekhalifahan yang diusung oleh Jemaat Ahmadiyah

----------

Tanya: Pelantikan dan pengukuhan khalifah dalam islam disebut

Jawab: Peristiwa pelantikan khalifah dan pengukuhan khalifah dalam islam disebut dengan baiat.

Baiat artinya dukungan dan janji setia orang-orang terhadap khalifah yang terpilih.

Setelah Rasulullah saw wafat dan khalifah rasyidah pertama kali terpilih, maka para sahabat lain menyatakan baiat atau berjanji setia terhadap khalifah yang terpilih itu.

----------

Tanya: pengertian khalifah menurut Al-Qur'an

Jawab: Jika ditilik dari Alquran surah An-Nur ayat 55, maka pengertiannya adalah sebagai berikut:

(1) Seorang pemimpin yang dijanjikan untuk orang yang beriman dan beramal shaleh

(2) Allah Ta'ala akan menjadikan kepemimpinan khalifah seperti corak khalifah orang-orang yang sebelum umat Islam.

(3) Tujuan utama khalifah itu akan meneguhkan ajaran agama Islam yang telah Allah Ta'ala Ridhoi; (bukan melaksanakan kepemimpinan secara politik)

(4) Khalifah akan membimbing umatnya untuk selalu beribadah kepada Allah

(5) Khalifah akan menghapuskan kemusyrikan-kemusyrikan dalam diri umatnya

(6) Dengan kepemimpinan khalifah tersebut, Allah Ta'ala menganugerahi keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka

(7) Orang-orang yang ingkar terhadap khalifah tersebut, maka lambat-laun akan menjadi orang-orang yang fasik. Yakni orang yang durhaka dan bergelimang dosa.

----------

Baca Juga:

(1) Ahmadiyah.id - Khilafat

(2) Ahmadiyah.id - Khilafah

(3) Alislam.org - Khilafat

(4) Ahmadiyah.id - 112 tahun Khilafat

Tag:

#Khalifah, #Ahmadiyah, #Mirza Masroor Ahmad, #KhalifahAhmadiyah, #KhalifahIslam, #ImamMahdi, #Perdamaian

Related Posts

4 komentar

 1. Nikmatnya punya khalifah
  http://khalifahmubarak.wordpress.com/

  BalasHapus
  Balasan
  1. Betul pak Mubarak. Jika kita punya khalifah dan bisa mentaatinya, akan menjadi berkah dan kebahagiaan bagi hidup kita

   Hapus
 2. Luar biasa, Haturnuhun sharing ilmunya. Jazakumullah

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jazakumullah ahsanal jaza;
   Terimakasih sudah berkunjung ke blog saya yang sederhana ini.

   Hapus

Posting Komentar