Tanya Jawab Tentang Daulah Abbasiyah

Daulah Abbasiyah - Cinta Islam

Pertanyaan Tentang Khalifah-Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad

Tanya: Kota baghdad yang menjadi pusat kekhalifahan bani abbasiyah terletak antara sungai eufrat dan sungai

Jawab: Sungai Tigris

----------

Tanya: khalifah pertama daulah abbasiyah yaitu...

Jawab: khalifah pertama dinasti abbasiyah adalah Abu al-'Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah

----------

Tanya: pendiri Daulah Abbasiyah adalah...

Jawab: Pendiri daulah abbasiyah adalah Abu al-'Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah

----------

Tanya: sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di Baghdad? atau Siapa nama-nama khalifah dinasti abbasiyah di Baghdad?

Jawab: (01) Abdullah As-Saffah - 25 Januari 750 s.d. 10 Juni 754

(02) Abdullah Al-Manshur - 10 Juni 754 s.d. 6 Oktober 775

(03) Muhammad Al-Mahdi - 6 Oktober 775 s.d. 24 Juli 785

(04) Musa Al-Hadi - 24 Juli 785 s.d. 14 September 786

(05) Harun Ar-Rasyid - 14 September 786 s.d. 24 Maret 809

(06) Muhammad Al-Amin - 24 Maret 809 s.d. 27 September 813

(07) Abdullah Al-Ma'mun - 27 September 813 s.d. 7 Agustus 833

(08) Muhammad Al-Mu'tashim Billah - 9 Agustus 833 s.d. 5 Januari 842

(09) Harun Al-Watsiq Billah - 5 Januari 842 s.d. 10 Agustus 847

(10) Ja'far Al-Mutawakkil 'Alallah - 10 Agustus 847 s.d. 11 Desember 861

(11) Muhammad Al-Muntashir Billah - 1 Desember 861 s.d. 7 Juni 862

(12) Ahmad Al-Musta'in Billah - 8 Jun 862 s.d. Januari 866

(13) Muhammad Al-Mu'tazz Billah - 25 Jnuari 866 s.d. 13 Juli 869

(14) Muhammad Al-Muhtadi Billah - 21 Jui 869 s.d. 17 Juni 870

(15) Ahmad Al-Mu'tamid 'Alallah - 19 Jun 870 s.d. 15 Oktober 892

(16) Ahmad Al-Mu'tamid 'Alallah - 19 Juni870 s.d. 15 Oktober 892

(17) Ali Al-Muktafi Billah - 5 April 902 sd. 13 Agustus 908

(18) Ja'far Al-Muqtadir Billah‎ - 13 Agustus908 s.d 31 Oktober 932

(19) Muhammad Al-Qahir Billah - 31 Oktober 92 s.d. 19 April 934

(20) Muhammad Ar-Radhi Billah - 24 April 934 s.d. 12 Desember 940

(21) Ibrahim Al-Muttaqi Lillah - 15 Desember 40 s.d. 26 Agustus 944

(22) Abdullah Al-Mustakfi Billah - 26 Agustus 44 s.d. 28 Januari 946

(23) Fadhl Al-Muthi' Lillah - 28 Januari 946 s.. 4 Agustus 974

(24) Abdul Karim Ath-Tha'i Lillah - 4 Agustus 97 s.d. 30 Oktober 991

(25) Ahmad Al-Qadir Billah - 1 November 991 s.d. 9 November 1031

(26) Abdullah Al-Qa'im Bi Amrillah - 29 November 131 s.d. 2 April 1075

(27) Abdullah Al-Muqtadi Bi Amrillah - 2 April 1075s.d. 3 Februari 1094

(28) Ahmad Al-Mustazh'hir Billah - 3 Februari 1094 sd. 6 Agustus 1118

(29) Al-Fadhl Al-Mustarsyid Billah - 6 Agustus 1118 .d. 29 Agustus 1135

(30) Manshur Ar-Rasyid Billah - 29 Agustus 1135 s.d. 17 Agustus 1136

(31) Muhammad Al-Muqtafi Li Amrillah - 17 Agustus 1136s.d. 12 Maret 1160

(32) Yusuf Al-Mustanjid Billah - 12 Maret 1160 s.d. 20 esember 1170

(33) Hasan Al-Mustadhi' Bi Amrillah - 20 Desember 1170 sd. 30 Maret 1180

(34) Ahmad An-Nashir Li Dinillah - 30 Maret 1180 s.d. 5 Otober 1225

(35) Muhammad Azh-Zhahir Bi Amrillah - 5 Oktober 1225 s.d.10 Juli 1226

(36) Manshur Al-Mustanshir Billah - 10 Juli 1226 s.d. 5 Deember 1242

(37) Abdullah Al-Musta'shim Billah - 5 Desember 1242 s.d. 2 Februari 1258

----------

Tanya: khalifah Abbasiyah yang gigih membangun peradaban ilmu pengetahuan adalah?

Jawab: Khalifah Abbasiyah yang mengantarkan Islam pada puncak pencapaian peradaban adalah Al-Ma’mun. Ia adalah pemimpin yang berintelektul cemerlang. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan.

Baghdad saat itu menjadi pusat kebudayaan dunia. Beliau sangat menyokong perkembangan aktivitas ilmu dan seni. Melalui perpustakaan Baitul-Hikmah yang didirikan Harun Ar-Rasyid menjadi mampu menghasilkan sederet ilmuwan Muslim yang luar biasa.

Para filosuf, para ahli bahasa, para dokter, para ahli fisika, para ahli matematika, para ahli astronomi, para ahli hukum dan sarjana yang menguasai ilmu lainnya digaji dengan bayaran sangat tinggi

----------

Pertanyaan Tentang Khalifah-Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyah di Kairo

Tanya: sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di Kairo?

Jawab: (01) Ahmad Al-Mustanshir Billah II - 13 Juni 1261 s.d. 28 November 1261

(02) Ahmad Al-Hakim Bi Amrillah - 21 November 1262 – 19 Januari 1302

(03) Sulaiman Al-Mustakfi Billah II - 20 Januari 1302 – Februari 1340

(04) Ibrahim Al-Watsiq Billah II - Februari 1340 s.d. 16 Juni 1341

(05) Ahmad Al-Hakim Bi Amrillah II - 16 Juni 1341 – 1352

(06) Abu Bakar Al-Mu'tadhid Billah II - 1352 – 1362

(07) Muhammad Al-Mutawakkil 'Alallah - 1362 – 1377 (periode pertama)

(08) Zakariyya Al-Musta'shim Billah II 1377 (periode pertama)

(09) Muhammad Al-Mutawakkil 'Alallah - 1377 – 1383 (periode kedua)

(10) Umar Al-Watsiq Billah III - September 1383 – 13 November 1386

(11) Zakariyya Al-Musta'shim Billah II - November 1386 – 1389 (periode kedua)

(11) Muhammad Al-Mutawakkil 'Alallah - 1389 – 9 Januari 1406 (periode ketiga)

(11) Al-'Abbas Al-Musta'in Billah II - 22 Januari 1406 s.d. 9 Maret 1414

(11) Dawud Al-Mu'tadhid Billah III - 9 Maret 1414 – 23 Juli 1441

(11) Sulaiman Al-Mustakfi Billah III - 23 Juli 1441 s.d. 29 Januari 1451

(11) amzah Al-Qa'im Bi Amrillah - 1451 s.d. 1455

(11) Yusuf Al-Mustanjid Billah II - 1455 s.d. 7 April 1479

(11) Abdul 'Aziz Al-Mutawakkil 'Alallah II - 8 April 1479 s.d. 27 September 1497

(11) Ya'qub Al-Mustamsik Billah - 27 September 1497 – 1508 (periode pertama)

(20) Muhammad Al-Mutawakkil 'Alallah III - 1508 – 1516 (periode pertama)

(21) Ya'qub Al-Mustamsik Billah - 1516 – 1517 (periode kedua)

(22) Muhammad Al-Mutawakkil 'Alallah III - 1517 (periode kedua)

----------

Related Posts

Posting Komentar