Tanya Jawab Tentang Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a.

khalifah abu bakar ash-shiddiq, (The vector version of the iconic calligraphy of the 1st Rashidun Chalif, Abu Bakr, which is prominent in the Hagia Sofia in Istanbul, Turkey)

Pertanyaan tentang Khalifah Abu Bakar r.a.

Tanya: Siapa Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad saw wafat?

Jawab: khalifah pertama setelah nabi muhammad saw wafat adalah Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a.

----------

Tanya: Berapa lama Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq menjabat menjadi khalifah?

Jawab: Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq menjabat sebagai khalifah dari tahun 8 Juni 632 M s.d. 23 Agustus 634 M yaitu menjabat diperkirakan selama 2 tahun, 77 hari

----------

Tanya: Dengan cara apa Abu Bakar Ash Siddiq diangkat menjadi khalifah?

Jawab: Setelah Rasulullah saw wafat, diadakan musyawarah di kalangan para pemuka Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah, Madinah. Hasilnya Abu Bakar r.a. disepakati sebagai khalifah yang pertama bagi umat Islam pada 632 M.

----------

Tanya: Kenapa Khalifah Abu Bakar diberi gelar Ash Shiddiq?

Jawab: Ash-Shiddiq yang merupakan gelar yang diberikan langsung dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar

(1) Beliau adalah salah seorang yang pertama di antara orang-orang yang membenarkan pendakwaan Nabi Muhammad (saw)

(2) Beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj.

Ash-Shiddiq artinya orang yang berkata benar, orang yang membenarkan, orang-orang yang benar dll.

----------

Tanya: Kenapa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq memerangi umat islam yang tidak mau membayar zakat?

Jawab: Beberapa suku Arab dari Hijaz dan Najd memberontak kepada khalifah dan negara. Mereka membentuk pasukan-pasukan. Beberapa suku di antaranya menolak membayar zakat. Maka pecahlah perang Riddah. Khalifah Abu Bakar dalam perang tersebut memerangi Musailamah al-Kazzab (sang pendusta) karena mengklaim dirinya sebagai Nabi untuk menggantikan Rasulullah saw.

----------

Tanya: Siapa orang yang mengaku nabi pada masa Khalifah Abu Bakar r.a.?

Jawab: Maslamah bin Habib yang dikenal sebagai Musailamah al-Kazzab. Gelar itu berarti Musailamah si Pendusta. Ia adalah seorang yang mengaku sebagai nabi di zaman Nabi Muhammad saw. Menurut Rasulullah saw, Musailamah adalah seorang nabi palsu.

----------

Tanya: Kenapa khalifah Abu bakar dikenal yang memiliki sifat pemaaf?

Jawab: Salah satu kisahnya adalah sebagai berikut, Hadhrat Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah bersumpah untuk tidak memaafkan Misthah bin Utsatsah. Padahal sebelumnya Hadhrat Abu Bakar senantiasa memberikan sedekah kepadanya. Sebabnya adalah karena Misthah bin Utsatsah telah menuduh Hadhrat Aisyah r.a. berzina. Hadhrat Aisyah r.a.ketika itu adalah istri Rasulullah saw; putri Abu Bakar r.a.

Karena kejadian itu, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya (QS An-Nur[24]: 22) agar bersikap memaafkan. Setelah itu Abu Bakar pun menarik ucapannya, memaafkan dan kembali memberi sedekah kepada Misthah.

----------

Tanya: Sahabat nabi yang memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah yang juga khalifah yang dimakamkan di irak adalah?

Jawab: Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mempunyai nama asli Abdullah dan ayahanda beliau bernama Abu Quhafah. Olehkarena itu beliau mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafah

----------

Tanya: Nama asli Abu Bakar adalah?

Jawab: Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mempunyai nama asli Abdullah dan ayahanda beliau bernama Abu Quhafah. Olehkarena itu beliau mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafah

----------

Tanya: Ayah Abu Bakar bernama?

Jawab: Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mempunyai nama asli Abdullah dan ayahanda beliau bernama Abu Quhafah.

----------

Tanya: Dimana Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq dimakamkan?

Jawab: Abu Bakar wafat 23 Agustus 634 M di kota Madinah pada usia 61 tahun. Beliau r.a. dimakamkan di rumah Hadhrat Aisyah r.a. di dekat Masjid Nabawi, tepatnya di samping makam Rasulullah saw.

----------

Baca Juga:

(1) Ahmadiyah.id - Khilafat

(2) Ahmadiyah.id - Khilafah

(3) Alislam.org - Khilafat

(4) Ahmadiyah.id - 112 tahun Khilafat

Tag:

#Khalifah, #Ahmadiyah, #Mirza Masroor Ahmad, #KhalifahAhmadiyah, #KhalifahIslam, #ImamMahdi, #Perdamaian

Related Posts

Posting Komentar